На страже здоровья людей

Законодательные инициативы

Предложения по Изменениям в лицензионные условия

У зв’язку з доповненнями до вимог GDP, які вийшли 7 березня поточного року для приведення у відповідність до цих вимог українського законодавства пропонуємо внести у Ліцензійні умови провадження господарської діяльності  з виробництва лікарських засобів,  оптової, роздрібної торгівлі  лікарськими засобами, затверджені наказом МОЗ від 31.10.2011 № 723 наступні зміни:

1.    Пункт 1.3 доповнити терміном:

-        логістичний комплекс – заклад, основне завдання якого полягає в наданні суб’єктам господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів матеріально-технічної бази  на правах оренди для здійснення  оптової торгівлі лікарськими засобами відповідно до цих Ліцензійних умов.»

 термін «ізольоване приміщення» доповнити наступним абзацом:

«У  разі розташування складу у логістичному комплексі, обладнаному централізованою системою вентиляції, допускається розділення приміщень перегородками із матеріалів та відповідного кріплення, що забезпечують ізольованість та унеможливлює проникнення ззовні. Висота такої перегородки має складати до 4,5 метрів. Інша частина приміщення може бути ізольована за допомогою матеріалів, які забезпечують безперешкодну вентиляцію.»

2.    Абзац перший пункту 2.7 розділу II «Зберігання у приміщеннях аптечних закладів лікарських засобів та супутніх товарів, що їм не належать, дозволяється за умови дотримання вимог цих Ліцензійних умов» – виключити.

3.    Пункт 3.4.3. Аптечні склади (бази) повинні мати у своєму складі: доповнити абзацом:

- Виробниче приміщення має бути забезпечено окремим приміщенням для обслуговування складської та прибиральної техніки.

-        Замінити в абзаці першому 250м2 на 500м2:

виробничі приміщення: окремі приміщення, площі або зони для приймання і зберігання лікарських засобів та їх відпуску/відвантаження, допоміжних матеріалів і тари загальною площею не менше ніж 500 м2. До виробничих належать приміщення (зони), в яких приймаються, зберігаються лікарські засоби, приміщення (зони) комплектації та відпуску/відвантаження лікарських засобів (експедиційна), приміщення (зони) зберігання допоміжних матеріалів і тари, контролю якості лікарських засобів, зберігання карантинної продукції.

4.     Пункт 3.4.5. ЛУ доповнити абзацом:

«У разі використання електромеханічної техніки, у складі має бути обладнане окреме приміщення  для зберігання та зарядки цього обладнання. Таке приміщення повинно відповідати нормам пожежної безпеки та санітарним вимогам. У разі відсутності на складі індивідуальної зарядної кімнати, забезпечити в логістичному комплексі наявність транспортного коридору для потрапляння складської електромеханічної техніки від загального зарядного приміщення до виробничого приміщення складу.»

     

5.     Додаток 11. З п. 2.10 «Обладнання складу» виключити «піддони», оскільки піддони є зворотною тарою.

Как вступить

Заполнить анкету для вступления

Для вступления в Общественную организацию "ФАРМВАРТА" вы должны соответствовать уставным требованиям.

4.1. Членство в Організації є індивідуальним. Індивідуальними членами Організації  можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 річного віку що виконують вимоги СтатутуОрганізації та беруть участь у її діяльності. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Організації.

4.2.Рішення про прийом у члени Організаціїприймає Рада Організації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я голови Організації про бажання стати членом Організації. Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Рада Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.3.Облік членів Організації здійснюється Радою Організації.  

4.4.Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації  до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою;
 • вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.

4.5.Члени Організації зобов'язані:

 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • сплачувати членські внески;
 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;
 • виконувати вимоги керівних органів Організації, відокремленого підрозділу, у якому член Організації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

4.6.Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Радою Організації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це голови Ради Організації.

4.8. Член Організації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7 :

 • за власним бажанням шляхом подання заяви до Ради Організації, яка приймає рішення про виключення з членів протягом місяця з дати подання заяви;
 • смерті члена Організації.

4.9. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді у Організації.

Если вы обязуетесь выполнять Устав, разделяете принципы организации и готовы работать на благо Украины, заполните данную анкету онлайн либо распечатайте, заполните, отсканируйте и пришлите по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Региональные отделения

       Приглашаем всех инициативных, порядочных и патриотичных граждан, кто разделяет цели и задачи «ФАРМВАРТЫ», а также ее уставные принципы, формировать региональные отделения нашей общественной организации. Вместе мы сделаем больше для страны и для людей.

 • 1
 • 2

Уважаемые коллеги!

С 1 ноября 2016 года директором БФ "ФАРМВАРТА" назначена Алла Шевченко, сменившая в этой должности Виталия Архипова.

 

Благотворительные акции от «ФАРМВАРТЫ»

С 1 июля 2016 года БФ "ФАРМВАРТА" провел благотворительные акции, благодаря которым тысячи украинцев смогли укрепить своё здоровье и даже побороться со смертельно опасными болезнями и их последствиями. Среди акций:

«Инсульт без последствий!». Семнадцать тысяч больных, перенесших инсульт, бесплатно получили современный испанский препарат для восстановления «Сомазина».

«Жизнь без боли!». Социальная акция для пожилых людей. 36 тысяч человек получили обезболивающие мази для суставов «Диклофенак» и «Нимесулид» производства Кипр, а также прекрасные препараты «Бруфен» производства США. Кроме того, препарат «Бруфен» был передан бойцам ВСУ.

«Зима без болезней!». В рамках этой социальной акции более 50 000 детей получили иммуноукрепляющие препараты американского производства, капли от насморка «Ринолюкс» и «Милиносик», сиропы от кашля индийского производства, антибиотики для детей и взрослых.

«Ваше зрение – наша жизнь». Прекрасные препараты для улучшения зрения и для выносливости глаз просто необходимы тем, кто работает в условиях требующих особого напряжения органов зрения много часов подряд. Более восьми тысяч французских препаратов «Нутроф тотал» получили наши снайперы, зенитчики, а также водители автомобилей службы «103».

«Стоп Диабет» (2016) и «Стоп Диабет-2» (2017). Украинцы получили качественные немецкие препараты от диабета второго типа, витаминные комплексы для больных диабетом и противовоспалительные и обезболивающие средства.

«Весна без болезней». В рамках акции пациенты получили антибиотики и препараты против сезонных болезней (грипп, ОРВИ).

«Здоровый желудок». ЛПУ получили препараты для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

«Победим рак вместе». Национальный институт рака, областные онкологические центры и больницы получили противоопухолевые препараты  от таких "убивающих" украинцев онкоболезней, как рак яичников, рак молочной железы, герминогенные опухоли, рак легкого, рак шейки матки, рак мочевого пузыря, семинома, лейкоз у взрослых и детей и др.

«Мобильные лекарства». Лечебным учреждениям в 8 областях Украины переданы бесплатно термобоксы (на фото - пенопластовые ящики, внутри которых находятся специальные пластины с хладогеном) для хранения и транспортировки лекарств, требующих особого температурного режима хранения. Теперь будет проще доставить подобные лекарства из лечебных учреждений областных центров до больниц маленьких городков и сел.

БФ «ФАРМВАРТА» продолжает обеспечивать сограждан тысячами других препаратов от самых разных болезней.

«Я рад, что государство позволило нам продолжать делать добрые дела. В конце концов, мы все с вами и есть государство. И каждый делает что-то, чтобы оно укреплялось, процветало, а наши дети, отцы и матери, мы с вами были здоровы, благополучны и счастливы. Для этого мы и живем!» - сказал учредитель БФ «ФАРМВАРТА» Денис Шевченко.

 

 

 

 

 

 

Проекты организации

Деятельность благотворительного фонда

Деятельность благотворительного фонда "ФАРМВАРТА"

Лекарства почтой в зону АТО

Лекарства почтой в зону АТО

Реформа системы контроля качества лекарств в Украине

Реформа системы контроля качества лекарств в Украине

Контроль тендеров по закупке лекарств

Контроль тендеров по закупке лекарств

01004 г. Киев, Пушкинская 21, оф. 1-А
+38 (095) 204-01-04, +38 (067) 507-04-37
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Яндекс.Метрика
© 2015 Фармварта. Все права защищены.